Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

sábado, 10 de mayo de 2008


L´Associació de La Fita reunida al Centre Social de Cubelles el dia 3 de maig va convocar :
1ª assemblea de sòcies programada dins aquest any 2008.
La taula presidida per membres de la gestora provisional que a primers d´any va reiniciar les tasques pertinents per engegar les activitats del any 2008 ,composada per :

Aurora Garcia Bertomeu
Maribel Balboa
Ester Granell Albet
Punts del dia:

1-Informació activitats realitzades
2-Estat de comptes
3-Renovació nova Junta
4-Calendari activitats a realitzar

Setmana 8 de març

5ªMostra de Puntaires i Artesania al Centre Social
Atorgament agulla de plata de La Fita 2007 i 2008
Sopar de La Fita
Lectura Manifest a la Fita

Es va presentar estat de comptes a les sòcies i també va tenir lloc
l´aprovació per unanimitat de vots de les sòcies , la composició de la Nova Junta:

Presidenta ---------------- Maria Trives
Secretaria -----------------Paloma Robles
Tresorera ---------------- Aurora Garcia
Vocal 1 ------------------- Ester Granell
Vocal 2 ------------------- Marisa Ortiz
Vocal 3 --------------------Conchi Delgado
Vocal 4 --------------------Carmen Molla
Vocal 5 --------------------Clara Liébana

Es van definir les activitats properes amb l´aprovació de l´Assemblea

Cubelles,3 de maig 2008

No hay comentarios: