Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

miércoles, 26 de septiembre de 2012


COMUNICAT A LA PREMSA, SOBRE LA CREACIÓ D’ÀGORA,
L’ ESPAI DE LES DONES DE CUBELLES

    
Els grups de dones de Cubelles, han creat l’espai ÀGORA, amb la finalitat de sumar sinèrgies, enfortint el teixit associatiu femení i treballar amb polítiques de gènere per a les dones de Cubelles.

Què és Àgora?

Àgora és un espai promogut per un grup de dones d’esquerres i progressistes:

§  Som dones que representem diversos grups i entitats de dones del municipi.
§  Som dones que, a títol individual o en representació d’una entitat, estem compromeses amb el desenvolupament, la reflexió i l’aprofundiment de les polítiques de gènere.
§  Som dones convençudes que a Cubelles cal iniciar un camí per  introduir la igualtat i l’equitat en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Per tal de generar aquest espai plural de participació i debat  ens plantegem els següents objectius:


§  Fomentar la participació i la implicació de les dones de Cubelles.
§  Incidir en l’aplicació i el seguiment de les polítiques de gènere del municipi.
§  Impulsar accions específiques per avançar en la igualtat mitjançant:

ü L’empoderament de les dones cubellenques.
ü La millora de la seva qualitat de vida.
ü L’ avenç en la igualtat d’oportunitats.
ü El treball per a una Cubelles sense discriminació de gènere.
ü Treballar per a la eradicació de la violència masclista.
ü La promoció per a la utilització d’un llenguatge no sexista.

Accions a curt i mig termini

§  Impulsar el Consell Municipal de les Dones de Cubelles.
§  Promoure i col·laborar en la creació d’un Centre  d’Informació i Desenvolupament d’Eines per a les Dones de Cubelles (CIDEC) que tingui com a objectius impulsar activitats i generar coneixement en polítiques d’ igualtat i de gènere.
§  Aglutinar el saber de les dones de Cubelles.


Dones La Fita                        Por Derecho Propio
Dones amb Iniciativa           Dones La Mar

Cubelles, 25 de setembre de 2012

No hay comentarios: