Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

martes, 11 de mayo de 2010

Dijous, 13 de maig a les 12h,"Una ciudad a medida de las mujeres", a càrrec de Lourdes García Vázquez.
Arquitecte i coordinadora del Laboratorio de Hábitat Social, Participación y Género (LAHAS), de la xarxa interuniversitari: Universitat de Barcelona (UB) i Universidad Nacional Autónoma de Méxio (UNAM).
13h: Reunió del grup consolidat de Multiculturalisme i Gènere "Qüestionant la Conflictivitat Cultural: un anàlisis critico dels representacions de l’alteritat cultural als medis de comunicacions des de una perspectiva de gènere".
http://www.ub.edu/multigen/donapla/principal.htm
Lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Historia.
Departament de Geografia Humana. Pis 2, Sala Seminari.
Organitza: MultiGen / Grup consolidat de Multiculturalisme i Gènere.
Dijous 13, 15.30 Aula cb-3 de la Escuela de Arquitectura, Avenida Diagonal

Font :Secretaria Ca la Dona
Casp, 38, principal, 08010 Barcelonatelèfon 934 127 161 i fax 934 123 996

No hay comentarios: