Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

lunes, 9 de noviembre de 2009

Participació als tallers ¨Mirades de Dones¨organitzats per l´Ajuntament de Cubelles,Regidoria d´Igualtat.

La Creació del anomenat Consell de la Dona es peroratiu i essencial a la hora de planificar un pla de politiques d’igualtat i va ser un dels punts ressenyats i votats per unanimitat en els tallers de dones, organitzats per l’ajuntament de Cubelles aquest mes de novembre . Referent a aquest punt les representants de Por Derecho Propio, Dones amb Iniciativa, i La Fita van puntualitzar la prioritat ineludible de la seva constitució abans del procés de redacció de un Pla d´igualtat ja que com òrgan consultiu i de participació sectorial es una eina fonamental i es justifica perquè existeix una voluntat per part de les entitats de dones a ser representades .
Altres punts votats::
Creació de l´area de temps lliure. Tallers solidaris que permetin un intercanvi d’ajudes o de aprenentatge .
Creació d'un Cap de dia
Promoure la coeducació i l’ús d'un llenguatge no sexista a les escoles,
Accions informatives relacionades amb la vigilància de la salut en general,i de prevenció.
Respecta a Instituts i escoles: facilitant l´ informació de mesures preventives en el sexe i conseqüències de malalties derivades de contactes sexuals sense protecció.
Atenció en la etapa menopàusica per les dones .
Seguiment en el disseny de la mobilitat urbana a la hora dels accessos a vies públiques i comerços i adequant un enllumenat en zones que comporten dificultats de risc de furts o assetjament.
Creació de l’escola d’adults.
Maria Trives
Associació Dones La Fita

No hay comentarios: