Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

domingo, 22 de marzo de 2009
Jornada a Cubelles

Què fem les dones immigrades davant la crisi econòmica?

Molta participació,una bona organització i també un bon rullitu entre totes plegades. Un dia a recordar i que va permetre conèixer de prop com d’altres grups treballen dia a dia.

Organització :Institut Català de les Dones
Col·laboració per part de: Ajuntament de Cubelles - Associació de Dones E'Waiso I'pola - Associació Por Derecho Propio

PARTICIPANTS:

ASSOCIACIÓ ATZAVARA ARRELS (Tortosa),MUJERES DE SAN CUGAT,ASSOCIACIÓ DE DONES YEMANJÁ I XARXA DE LES DONES IMMIGRADES A CATALUNYA,MUJERES PA'LANTE MALOKA,CREANT ,POR DERECHO PROPIO I ASSOCIACIÓ DONES LA FITA DE CUBELLES.

En els darrers 5 anys, s'han realitzat i consolidat entorn als actes del 8 de març, les trobades de les dones immigrades. Des de la diversitat de mirades a la història simbòlica i els continguts del 8 de març pel moviment internacional de les dones, fins a la reflexió sobre els treballs que realitzen les dones, tot passant per les aportacions sobre les polítiques d'acollida, sobre l'associacionsme i la participació de les dones immigrades.
Tot parant atenció a les trajectòries, sabers i experiències de les dones immigrades ens trobem amb dos elements importants: per una banda hi ha menys atur femení, però el treball de les dones és precari i majoritàriament ubicat als serveis i molt específicament als serveis de cura. És a dir, treballs no valorats ni econòmica ni socialment. Les dones immigrades són diverses i la heterogeneïtat de situacions també es fa visible en les diferents respostes de les dones.
Ens trobem amb dones treballadores amb càrregues familiars que han de fer front a l'actual situació econòmica per tirar endavant les seves famílies (visquin a Catalunya o visquin al país d'origen); dones que tenen cura de les seves famílies i estan en situació de reagrupament familiar el qual els impedeix l'accés al mercat laboral regulat i han de fer front a l'actual situació d'atur masculí. Dones que no tenen els permisos laborals i treballen als sectors de l'economia informal...
Tot i la greu situació econòmica actual ja sigui per a les dones treballadores amb càrregues familiars (tant pel que fa a les famílies que viuen a Catalunya com les que resten als països d'origen) com per a les dones reagrupades que pateixen l'atur masculí o per a les dones que no tenen permisos administratius i que viuen situacions de greu risc d'exclusió, les dones han elaborat respostes i estratègies que estan portant a la pràctica.
La majoria d'estratègies es situen en els marcs de les oportunitats que troben als serveis de formació i de creació de llocs de treball (autocupació) a traves de diverses fórmules com ara les agrupacions de dones i la formació de cooperatives de treballadores.
Altres estratègies depenen del territori on s'implanten, així, per exemple, amb dones que majoritàriament es troben en situació de reagrupament familiar, es formen grups i xarxes de solidaritat entre elles, que mostren camins vàlids per afrontar la crisi econòmica.

Podeu consultar el programa de la jornada a www.caladona. org

No hay comentarios: