Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

viernes, 10 de octubre de 2008

El passat 17 de setembre va tenir lloc a la seu de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, la presentació del Diccionari de Dones i àmbit local


L'objectiu d'aquesta eina digital és oferir a la comunitat acadèmica, política, feminista i la societat en general, un instrument que contingui coneixements bàsics sobre gènere i àmbit local (definicions, informació bibliogràfica, recursos on-line, autors/res referents, associacions de dones, serveis i entitats públiques o privades referents). El disseny del projecte recull la idea feminista de construir coneixement en xarxa, utilitzant la idea del mapa de recursos. Un mapa que pretén ampliar-se en el futur i construir-se a partir d'aportacions diverses.
Aquest diccionari-mapa de recursos, en català, està coordinat per Encarna Bodelón i Maria de la Fuente. Hi col·laboren persones expertes de l'àmbit català i espanyol, tant en el terreny acadèmic com de la gestió. La coordinació tècnica del mateix corre a càrrec de Roser Rifà.
Actualment hi ha 50 entrades agrupades segons els següents apartats:

1. Presència i participació de les dones en el món local
2. Conceptes de teoria feminista des de la perspectiva local
3. Politiques públiques amb perspectiva de gènere a l'àmbit local: Eines
4. Politiques públiques amb perspectiva de gènere a l'àmbit local: Temàtiques
Hi podrem trobar, per exemple, definicions documentades i argumentades sobre llenguatge no sexista, Ciutadania, sexisme, discriminació, exclusió social, medi ambient i gènere, etc.

Podeu consultar-lo a: www.icps.cat/diccionari.asp

No hay comentarios: