Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

lunes, 12 de enero de 2015

L’associació de Dones La Fita convoca el II Concurs de Microrelats Aurora i el VI Premi de Poesia Dolors Thomas ,

Les bases de les dues convocatories les trobareu al mostrador  Centre Social , carrer Joan Roig i Piera 3-5 o a la Biblioteca Municipal plaça Colom de Cubelles. També  us podeu adreçar a lafitacubelles@gmail.com o al blog de l´entitat 

El lliurament dels dos premis es fará el 18 d´abril de 2015 

Bases VI Premi Dolors Thomas de Poesia

.VI CONCURS DE POESIA DOLORS THOMAS – 2015

Les Bases del concurs són les següents:

1.Els treballs es poden presentar en català o en castellà. La temàtica serà lliure .

2.Els poemes han de ser originals i inèdits, amb una extensió mínima de 40 versos i màxima de 80.

3.Els originals, s’han de presentar per triplicat a doble espai i fer constar a la coberta, a més el títol corresponent, el nom del premi a que es presenta, en aquest cas Dolors Thomas 

4. També heu d’adjuntar la plica amb nom, cognoms, l’adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia DNI de l’autor o l’autora del poema en un sobre apart tancat inclòs al mateix . 

Enviar els originals a l’Associació Dones La Fita

Hotel d'Entitats de Cubelles c/ Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880 

Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´Entitats tots els dies de 9h a 14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda i diumenges matí i tarde

5. La data límit d’acceptació serà el dia 20 de març de 2015 i el lliurament es donarà dissabte 18 d´abril  de 2015 a la sala de la Rectoria de Santa Maria de Cubelles. 

6. El premi lliurat és de 300 euros al guanyador o guanyadora.

7. El jurat constituït decidirà el guanyador o guanyadora. També una o dues mencions especials a un primer i segon finalista, aquest punt es pot ampliar o no, dependrà de la participació i qualitat dels treballs. 

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.

9. Transcorregut un termini màxim d'un mes, es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats

Associació Dones La Fita de Cubelles 


II  PREMI AURORA DE MICRORELATS AURORA 2015BASES QUE ESTABLEIX LA CONVOCATÒRIA

La temàtica dels microrrelats d’aquest any ès lliure
Poden participar a la convocatòria totes les persones físiques a partir dels 14 anys ,amb una única obra .
El format de presentació de les obres serà en DIN A4 i amb lletra Arial 12 a doble espai . En quant a extensió, aquests no podran superar els  850 caràcters establerts . (Sense comptar separacions i espais, només lletres i signes):

Els microrelats han de ser inèdits, escrits en català o castellà i no poden haver estat premiats en cap altre concurs.
: El jurat valorarà:

1. Que  no superin els 850 caràcters establerts
2. L'ús de llenguatge no sexista.
3. L'originalitat del text.

PRESENTACIÓ:

S’hauran de presentar tres exemplars, fent constar a la coberta el nom del premi a que es presenta en aquest cas I Concurs de Microrelats AURORA.

En un sobre apart i tancat que incloureu dins el sobre anterior on heu dipositat el text original s’ha d’adjuntar la plica amb el nom, cognom, adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia del DNI de l’autor o autora del microrelat.

S’haurà de dipositar o enviar a la següent adreça:

Associació Dones La Fita
Hotel d´Entitats de Cubelles ,carrer Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880

Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´Entitats tots els dies de 9h a 14h i de 16h a 21h excepte dissabtes a la tarda.

El període establert per enviar els microrelats va del 15 de gener de 2015 fins el 20 de marc de 2015

Es reserva el dret de fer difusió dels microrelats concursants en altres mitjans.

El veredicte es farà públic dissabte 18 d´abril de 2015 i en el mateix acte en què l’entitat lliura el Premi de Poesia Dolors Thomas.

El primer premi és de 100 euros


Associació Dones La Fita

No hay comentarios: