Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

martes, 25 de noviembre de 2014

Denunciem la globalització de les violències masclistes contra les dones i les nenes.
Denunciem la cultura de la complicitat i la banalització de la violència contra les
dones, aquí i arreu del món.
Denunciem i manifestem el nostre rebuig a la manca de reacció social i política front
els assassinats de les dones que no s’aturen any rere any.
Denunciem la falta de voluntat política per donar compliment a la legislació vigent.
Denunciem la manca de compromís amb la pròpia legislació i amb la internacional que,
com a país, s’ha subscrit i ratificat.
Denunciem la manca de dotació dels recursos econòmics i humans necessaris per a
l’eradicació de la violència masclista i la desigualtat.
Denunciem la falta de responsabilitat dels personatges polítics que manifesten
públicament idees discriminatòries i violentes contra les dones i se’ls hi accepten unes
hipòcrites disculpes que arriben només si hi ha una expressió de repulsa des de la
ciutadania. Exigim les expulsions o dimissions immediates front aquestes expressions.
Denunciem la violència estructural i simbòlica que acullen i donen força a totes les
expressions de violència vers les dones.
Denunciem la diversitat i especificitats de les violències suportades per les dones
lesbianes, transsexuals i totes aquelles que no s’ajusten a la heteronormativitat.
Denunciem també la diversitat i especificitats de les violències suportades per les
dones que no s’ajusten a la normativitat funcional i per les que no s’ajusten a
l’etnocentrisme i al classisme imperants. Denunciem totes aquelles violències que se
sumen i interseccionen en la diversitat que acull el ser dones.
Denunciem la constant No credibilitat de la paraula de les dones.
Denunciem la culpabilització de les dones quan desisteixen de seguir els processos
judicials i denunciem la victimització que aquests processos generen a les dones que
decideixen continuar-los. Denunciem la reducció de les ordres de protecció per a les
dones.
Denunciem la violència provocada i sostinguda per les retallades amb l’excusa de la
crisi. Denunciem la invisibilització i menysvaloració de les tasques de cura i civilització,
realitzades majoritàriament per les dones, enfront la hipocresia d’incloure al PIB de
l’estat el producte econòmic de la prostitucióDenunciem la impunitat de les expressions i comportaments neomasclistes que
envaeixen els discursos públics generant confusió i propagant creences enganyoses
sobre la violència masclista.
Manifestem el nostre rebuig al tractament que donen gran part dels mitjans de
comunicació a la violència vers les dones. Denunciem la seva manca de formació
especialitzada i de sensibilització vers aquesta greu i constant vulneració dels drets
humans de les dones.
Denunciem la impunitat dels delictes dels qui utilitzen les noves tecnologies per exercir
la violència contra les dones o per fer-ne apologia.
Seguim i seguirem denunciant, recordant, expressant, cridant, clamant, avui, i
sempre, que la violència és responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.
Seguim i seguirem validant l’experiència de les dones sobrevivents a la violència.
Seguim i seguirem exigint un compromís seriós del govern per a l’eradicació de la
violència masclista
Seguim i seguirem validant la nostra paraula davant
la injustícia de la justícia que se’ns ofereix.
Seguim i seguirem mantenint-nos fermes en la
manifestació i reivindicació constants del nostre
desig i el nostre dret a viure sense violència.
Seguim i seguirem manifestant que el nostre cosés
nostre i no acceptem que es pretengui legislar.
Seguim i seguirem gaudint el privilegi de la diversitat
de les nostres sexualitats.
Seguim i seguirem celebrant el privilegi de néixer
dones i l’alegria de viure i habitar els nostres cossos.
Seguim i seguirem lliures i insubmises, rebels i
amoroses, lluitadores pacífiques, diverses, riques,

valentes, ..........Dones a la fi

No hay comentarios: