Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

jueves, 9 de febrero de 2012
Amb aquest número,la revista de Dones La Fita arriba a la tercera edició. Això ha estat possible perquè Cubelles és un poble viu,un poble en el que l’associacionisme forma part de la seva identitat, un poble ple d’activitats diverses que, des de la més importants a la més modesta, conformen un Cubelles atractiu gracies a la riquesa social que li dona la seva gent. I és en aquest context que la nostra associació pren sentit.

La revista Dones La Fita neix per a reportar, de forma breu i molt gràfica, les accions i activitats que durant l’any hem organitzat i també d’aquelles en les que hem participat i hem donat suport per la coincidència amb els nostres objectius.

Treballar per avançar en l’igualtat d’homes i dones, per l’equitat, per aconseguir una societat més justa, per l’eradicació de la violència masclista, per aquestes i altres coses que formen part de l’ ideari feminista,és el que ens motiva i ens fa estar al carrer. I la revista vol ser la vitrina d’allò que ha succeït durant el 2011.
En aquets deu anys d’existència, heu compartit amb nosaltres aquets actes o heu facilitat espais i col·laboracions de forma desinteressada:
La sala de la Rectoria de la Parròquia de Sta Maria de Cubelles, l’Hotel d’entitats per part del Ajuntament de Cubelles, Radio Cubelles emetent totes les informacions.
L’atenció del personal de la OPIC i de la Regidoria de Cultura pel que fa a tràmits i gestions.
Les entitats com l’ ACAF, Por Derecho Propio, Dones amb Iniciativa i La Mar, Labors de Cubelles, Puntaires Caixa Penedès, Puntaires cubellenques, a les sòcies sempre properes, amics i amigues, a tots i totes vagi el nostre agraïment que fem extensiu a les persones que heu participat desinteressadament en conferencies,exposicions i demés propostes.

No hay comentarios: