Primavera

Primavera
Foto/ F.Leonart

lunes, 14 de noviembre de 2011III CONCURS DE POESIA DOLORS THOMAS –
Les Bases del concurs són les següents:
1.Els treballs es poden presentar en català o en castellà. La temàtica serà lliure .
2.Els poemes han de ser originals i inèdits,amb una extensió mínima de 40 versos i màxima de 80.
3.Els originals, s’han de presentar per triplicat a doble espai i fer constar a la coberta, a més el títol corresponent, el nom del premi a que es presenta,en aquest cas Dolors Thomas
4. També heu d’adjuntar la plica amb nom, cognom, l’adreça, telèfon de contacte i la fotocòpia D.N.I. de l’autor o l’autora del poema en un sobre apart tancat inclòs al mateix .
Enviar els originals a l Associació Dones La Fita
Hotel d'Entitats de Cubelles c/ Joan Roig i Piera 3-5 Cubelles 08880
Podeu deixar a la bústia de la mateixa associació en el citat Hotel d´entitats tots els dies de 9h a 14h i de 16h a 21h
5. La data límit d’acceptació serà el dia 15 de febrer de 2012 i el lliurament es donarà dissabte 17 de març de 2012 a les set de la tarda ,a la sala de la Rectoria de Santa Maria de Cubelles
6. El premi lliurat es de 300 euros al guanyador
o guanyadora.
7. El jurat constituït decidirà el guanyador o guanyadora. També una o dues mencions especials a un primer i segon finalista.,aquest punt es pot ampliar o no,dependrà de la participació i qualitat treballs
8. La presentació dels originals comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.
9. Transcorregut un termini màxim d'un mes, es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats

Associació Dones La Fita de Cubelles

e-mail lafitacubelles@gmail.com
telèfon 620604479

No hay comentarios: